Kostnader vid deltagande i Svenska Mästerskap eller Landslagsuppdrag. 
 
Tack till alla våra sponsorer